Swedish Fascia Vibes

Djupvågsbehandling / Swedish Fascia Vibes

 

Vad är djupvågsbehandling? 

En relativt ny unik behandlingsform inom friskvård och massage. Det är en skön, effektiv och skonsam behandling genom vibrationer av bindväv, muskulatur och nervvävnad. Kroppen består av ca 60% vatten och det bildas en djupgående vågrörelse från maskinen som sprids i de djupa muskel- och bindvävslagren. Behandlingen är ofta smärtfri, men kan kännas i områden som är mycket spända. Ofta märks ett positivt resultat på en behandling, men beroende på att alla människor har olika utgångsläge och förutsättningar är det också individuellt hur snabbt och bra resultat det blir.

Behandlingsmaskinen Atlas Orange 1 arbetar med muskler, nervsystem och fascia på ett effektivt men skonsamt sätt. Fascia är ett annat ord för bindväv. Djupvågorna sprids via kedjor av bindvävsstrukturer genom hela kroppen och når stora områden på kort tid. Vågorna skakar loss späningar och låsningar i fascian och muskulaturen vilket ökar rörlighet och mjukhet samt förbättrar flödet i lyfma/lymfkär och kapillärer.

Massagen hjälper till att öka cirkulationen så syre kan transporteras till muskelfibrer och bindväv på cellnivå i kroppen, samt transportera bort slaggprodukter. Jag använder maskinen som komplement till Klassisk Svensk Massage samt Triggepunktsbehandling i behandlingarna som anpassas till varje enskild individs behov och önskemål. Alla är vi unika och har olika behov och förutsättningar.

De senaste årens forskning visar att fascia har en mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott. Fascia är ett nätverk av bindväv utan början eller slut som omsluter i princip allt i kroppen - från muskler och skelett, till organ och celler. Om fascia klibbar ihop och blir inflammerad kan det leda till att vi får svårt att röra oss och att vi får ont.

Så fungerar Swedish Fascia Vibes

  • Moderna behandlingsverktyg med 400-1200 harmoniska vibrationer per minut sätter fascian i rörelse.
  • Rörelsen sprids över stora områden både brett och djupt, vilket ökar avslappning, cirkulation och vätskeflödet.
  • De flesta upplever behandlingen som behaglig och skonsam, men samtidigt snabb, effektiv och med tydligt resultat.
  • Hemligheten är variationen i hastighet, vilket "tvingar" nervsystemet att slappna av.
  • Vad innebär det att vara frisk? Balans, hållning, ökad rörlighet och avslappning?
  • När du ger kroppen optimala förutsättningar för att vara frisk hjälper du kroppen att läka sig själv.


Mera info finns på Atlasbalans